Exam Pro

Exam Pro 12.8.0.80

Công cụ này cho phép anh để chứa khác nhau của câu trong bài thi của anh
Tải về
Người dùng đánh giá
4.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
exam-software | Thêm chương trình
Công cụ này cho phép anh để chứa khác nhau của câu trong bài kiểm tra của anh, cũng như phải gán tối đa trả lời là thời gian và một điểm số mỗi người một câu hỏi.
Exam Pro sẽ hỗ trợ anh trong thiết kế an bài tập hay số lượng thử nghiệm để in hay là sử dụng trên mạng chỉ trong một cách dễ dàng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: